Contact

Wij staan u graag terzijde, bel ons gewoon op.

Centrale+49 2739 301-0

Sales binnendienst+49 2739 301-140

Producttechniek+49 2739 301-160

Financiën en Controle+49 2739 301-130Impressum

Gegevens volgens § 5 TMG:

STAUF Klebstoffwerk GmbH 
Oberhausener Straße 1
57234 Wilnsdorf, Duitsland

Vertegenwoordigd door:
Directoren:
Wolfgang Stauf
Andreas Zinkhan
Dr. Frank Gahlmann

Contact:
Tel.: +49 (0) 2739 301-0
Fax: +49 (0) 2739 301-200
Email: info@stauf.de

Registervermelding:
Invoer in het handelsregister
Registerrechtbank: Kantongerecht Siegen
Handelsregisternummer: HRB 1556

Nummer omzetbelasitng:
Identificatienummer omzetbelasting volgens § 27 a Wet op de Omzetbelasting::
DE 126 569 540

Aansprakelijkheidsaanduiding

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid claims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële aard, die veroorzaakt zijn door het gebruik of de niet-gebruik van de geboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur is opzet of grove nalatigheid kan worden bewezen. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, om delen van de website of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere websites("Hyperlinks"), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, treedt een aansprakelijkheid alleen in werking, in het geval waarin de auteur kennis heeft van de inhoud en het is technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik van illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat op het moment van de plaatsing van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's onderkenbaar waren. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's, heeft de auteur heeft geen invloed. Daarom neemt hij uitdrukkelijk afstand van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden sites, die zijn gewijzigd na de plaatsing van de link. Deze vaststelling geldt voor alle binnen haar eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen evenals voor de buitenlandse inzendingen in gastenboeken, discussiefora, lijsten met links, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken, waarin de externe toegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en met name voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is de aanbieder van de pagina uitsluitend aansprakelijk voor de sites waarnaar verwezen werd, niet voor de sites, die via links, waarnaar de respectieve publicatie verwijst.

3. Auteursrechten en merkrecht
De auteur streeft ernaar, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, schema’s, geluidsbanden, video’s en teksten te respecteren en om zijn eigen foto's, afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten te gebruiken of om op licentievrije schema's, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten terug te grijpen. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel beschermde merk- en handelsmerken zijn onderhevig aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de eigenaar van het auteursrecht. Alleen op grond van loutere vermelding mag niet de conclusie getrokken worden, dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgestelde objecten, blijft alleen bij de auteur. Elke reproductie of het gebruik van schema's, geluidsbanden, videoclips en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming
Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid om persoonlijke of zakelijke gegevens (emailadressen, namen, adressen) bestaat, gebeurt openbaarmaking van deze gegevens van de kant van de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - indien technisch mogelijk en redelijk - ook zonder de openbaarmaking van deze gegevens of onder het verstrekken van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van in het kader van het colofon gepubliceerd of vergelijkbare informatie zoals contactgegevens zoals adressen, telefoon- en faxnummers en emailadressen, is voor het versturen van ongevraagde informatie door derden verboden. Juridische stappen tegen de verzenders van zogenaamde spammails door overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet als onderdeel van het op deze pagina verwezen internetaanbod worden beschouwd. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig correct, voldoen aan de geldende rechtssituatie, blijven de overige delen van het document onaangetast in hun inhoud en geldigheid

  • How-to-Videos

    Nu bekijken: STAUF producten in het gebruik

STAUF producten Ontdek nu STAUF Produkte