Contact

Wij staan u graag terzijde, bel ons gewoon op.

Centrale+49 2739 301-0

Sales binnendienst+49 2739 301-140

Producttechniek+49 2739 301-160

Financiën en Controle+49 2739 301-130FAQ

Typische vragen bij de STAUF toepassingstechniek.

 

Moet ik de oude lijm verwijderen voordat ik een nieuwe deklaag verlijm?

In principe moet bij het leggen van nieuw parket of elastische vloerbedekking het deklaagoppervlak volledig bevrijd worden van resterende lijmresten der voorgaande bovenlaag. Alleen dan is een voldoende hechting van de toplaag op de ondergrond gegarandeerd. Bovendien bemoeilijken lijmresten op het oppervlak van een deklaag het voorgeschreven en noodzakelijke onderzoek van de ondergrond.

In de praktijk werd vroeger vaak zitten met oplosmiddelhoudende lijmen en PUR lijmen direct op belaste oude ondergronden gelijmd. Meestal kan ook goede hechting worden gerealiseerd op de bedekkings- of lijmresten. Nu vormen deze lijmresten echter een zwak punt in de verlijming, omdat hun kracht de last van parket (vooral bij massief parket en massieve planken) niet kan weerstaan. Oude lijmresten zijn meestal niet draagkrachtig, zodat de belasting door de werking van het hout vanaf de ondergrond gaan schuiven. 

Is het mogelijk, parket op kant en klaar ­vloer te verlijmen?

Op kant en klaar pakket mag volgens opgave van de fabrikant alleen mozaïekparket in de kubus- of visgraatmotief of meerlaags parket verlijmd worden. Voor verlijming van deklaagplaten op gipsbasis mogen alleen watervrije lijmen worden gebruikt. Directe verlijming van parket of parketplanken is dus niet mogelijk.

In onze ervaring is de oppervlakteweerstand  van de droge deklagen ruim voldoende voor een parketverlijming. Het probleem hierbij is echter de geringe dikte van de deklaag en de bijbehorende betrekkelijk lage buigstijfheid. Als massief parket in vrijwel dezelfde dikte op de deklaag verlijmd moet worden, moet rekening gehouden worden met te verwachten met normale seizoensgebonden klimaatschommelingen en de daaruit resulterende werking van het hout door uitzetten van de gehele vloer.

De buigstijfheid van de ondervloer en daarmee ook de oppervlaktesterkte kan aanzienlijk worden verbeterd door extra lijmen en het schroeven een OSB of spaanplaat op de droge deklaag, zodat dan ook het leggen van massief parket of massieve planken mogelijk is.

De dikte van de te verlijmen spaanplaat moet zich zo mogelijk laten leiden door de dikte van het te leggen parket , OSB-platen kunnen bij gelijke sterkte iets minder dik zijn. Voor het verlijmen van legplaten op droge deklaag wordt principieel de lijm aanbevolen, die ook wordt gebruikt voor het verlijmen van het parket. Het gebruik van een grondering is op prefab deklaag niet vereist. 

Zijn elastische lijmen geschikt voor verlijming van massieve planken­?

Zur vollflächigen Verklebung werden grundsätzlich reaktive, wasserfreie Klebstoffsysteme empfohlen. Optimal sind 1- oder 2-komponentige PUR-Klebstoffe wie z.B. PUK-455 und PUK-445, aber auch der SPU-Klebstoff SPU-570, die Maßänderungen des Holzes bei Klimawechsel deutlich reduzieren. Unabdingbar ist eine ausreichende Festigkeit der Estrichoberfläche, da die bei Massivdielen auftretenden Kräfte höher sind als bei z.B. Mehrschichtparkett. Um die Belastungen des Untergrundes zu reduzieren, werden Klebstoffe mit hartelastischer Klebstoffmechanik wie z.B. SPU-460 oder SMP-950 empfohlen. Hier ist allerdings zu beachten, dass aufgrund der etwas höheren Elastizität der Klebstofffuge bei sehr ungünstigen klimatischen Bedingungen, insbesondere bei sehr breiten Dielen, jahreszeitbedingte sichtbare Verformungen (Schüsselungen) auftreten können.

Mag massief parket op gietasfalt verlijmd worden?

In principe, ja! Aangezien het bij gietasfalt om een thermoplastische, niet-absorberende en niet-polaire ondergrond gaat, moet op enkele details gelet worden bij het leggen van massief parket: Het gebruikelijke vlakschuren, die een aanbrengen van vele legmaterialen slechts waarborgt  moet regelmatig gelijkmatig en verzadigd worden uitgevoerd. Wegens gebrek aan absorptie dient erop gelet te worden, dat de op dispersiegebaseerde gronderingen en lijmen duidelijk langzamer dan normaal uitharden en dat er meer water in massief parket binnendringt, wat kan leiden tot vervormingen en significante veranderingen van de afmetingen.

Aangezien het bij gietasfalt om een thermoplastisch materiaal gaat, kan er bij hoge puntbelastingen vervorming ontstaan. Daarenboven kan bij sterke zwelling van het massieve parket een uitzetting van het gietasfalt optreden, vooral bij een te lage gekozen constructiesterktes Naast algemene geldende inspectietaken volgens DIN 18356 en DIN 18560 moeten enkele details bij het leggen van parket op gietasfalt in de gaten worden gehouden. Bij het verlijmen met parket moet het gietasfalt voldoende afstand van de muur hebben. De afstand moet ten minste 10 mm zijn, bij grotere vlakken navenant meer.

Gewoonlijk is nieuwe gietasfalt legklaar en vereist afgezien van het reinigen (bijvoorbeeld stofzuigen) geen voorbereiding. Verder moet door de planner de dikte van de deklaag en sterkteklasse dienovereenkomstig worden aangepast. Na onze ervaring zijn in combinatie met 22mm massieve planken deklaagdiktes van tenminste 45 mm en sterkteklassen van IC10 of beter nog IC10 zinvol. 

Wanneer is een versnelde cementlaag legklaar (droog)?

Een met additieven versnelde cementlaag vormt een speciale constructie conform DIN 18560. Hierbij zijn geen algemeen geldende grenswaarden van kracht voor het klaar zijn voor het leggen (restvocht). Een vrijgave moet dus worden via additievenproducent (CM-meting), aanlegger van de deklaag of beter nog planner of aannemer gebeuren. Gedetailleerde informatie vindt u o.a. in de vakpers en de BEB informatieblad.

Moet ik voor het verlijmen met reactieve­lijmen (PUK, SMP, SPU-serie) gronderen?

Neen! Parket mag direct verlijmd worden op STAUF SMP-/SPU- en PUK-types zonder deze oppervlakken voorafgaande extra te gronderen en af te vlakken. Deze goedkeuring geldt voor alle goede (legklare) ondergronden (o.a. draagkrachtig, vast, vlak, schoon en droog), zoals b.v. cement-, anhydrietlaag (beide met vloerverwarming), OSB of V-100-platen. De voor onze PUK lijmen bevattende gronderingen zijn alleen als optie of anderszins voor het leggen van niet legklare ondergronden te gebruiken.

Kan ik lijm elastische en textiele vloerbedekkingen direct op de deklaag lijmen?

In het algemeen is een deklaag al naar gelang de geaardheid van de oppervlakte niet vergelijkbaar met een egalisatiepasta. Er zijn verschillen wat betreft absorptievermogen, sterkte en ruwheid (korrelstructuur)! Bij en vooral na het lijmen van een elastische bedekking zijn de kleinste verontreinigingen of onregelmatigheden op het bedekkingsoppervlak herkenbaar, waardoor in de informatiebladen van alle belangrijke verenigingen een afvlakking&nbsp wordt aangeraden voorafgaand aan het leggen van elastische bekledingen. Meestal wordt afvlakking aanbevolen door middel van de rakeltechniek, die onderhand overeenkomt met de nieuwste stand der techniek.

Fragmenten uit de gangbare toelichtingsbladen: TKB-toelichting nr. 8: ""Voorafgaand aan het leggen van textiele en elastische vloerbedekkingen moet altijd afgevlakt worden” en commentaar bij DIN 18365 ""Vloerbedekkingswerkzaamheden"": ""De ondergrond (...) moet worden gladgemaakt met afvlakmateriaal."" Voor tapijtvloeren kunnen er, afhankelijk van het achterkant van de vloerbedekking en het later gebruik enkele uitzonderingen zijn, maar we adviseren ook hier altijd een volvlak egalisatie met een geschikte afvlakmiddel.

Hoe construeer ik op oude tegels en natuursteen­vloeren?

Tegels moeten eerst vrij gemaakt worden van alle scheidende lagen, dus vooral vuil en reinigingsmiddelresten. Er moet voor gezorgd, dat het reinigingsmiddel, dat hiervoor gebruikt wordt geen verzorgende wasmiddelen bevat, omdat die opnieuw een scheidingslaag opbouwen. Daarna moet de vloer ruw geschuurd worden. Als eerder geen gaatjes of losse tegels opgemerkt zijn, moet u los materiaal op zijn laatst na het slijpen verwijderen .

Gaten moet gevuld worden met afvlakmiddel. Het gehele oppervlak kan met een hechtende grondering zoals STAUF VDP-160 gegrondeerd worden. Vervolgens kan afgevlakt worden (vooral noodzakelijk bij elastische bedekkingen) of direct verlijmd worden. Als meest gewilde parketsoort is op grond van het eerder lage uitzettingsmogen meerlaagsparket te prefereren. 

Hoe krijg ik de resterende lijm of afvlakmiddel van een oude ondergrond af?

Over het algemeen zijn er vele soorten oppervlaktebehandeling, waarbij een grote een verschillende hoeveelheid van materialen kan worden verwijderd. Zij zijn meestal afhankelijk van diepte en sterkte van het te verwijderen materiaal. Van schuren met diverse schuurmiddelen van korund en koper tot diamant en meest diverse freesgereedschappen, zijn er ook nog andere apparaten voor zand- en gritstralen.

Vaak is grof schuren met de hulp van enkele schijf, die kan worden uitgerust met allerlei schijfuitvoeringen, voldoende. Laat u hierbij adviseren door de apparatenfabrikant die u vertrouwt. De uitspraak, dat vele oude legmaterialen niet afgeschuurd (verwijderd) kunnen worden, is al lang niet meer van toepassing. Meestal is gewoon het gereedschap niet beschikbaar, om de noodzakelijke verwijderingsgraad te bereiken.

Hoe kan met SMP of SPU gelijmd parket verwijderd worden?

Omdat elastische lijmen bij toch de vaste verbinding tussen parket en ondergrond zacht zijn, bestaan voor de verwijdering van het parket technieken, die door een ""opensnijden"" van de lijm het parket de verbinding losmaken. Dit kan door scherpe messen gebeuren, die onder het parketniveau worden geschoven . Idealiter gebeurt dit machinaal met speciaal gevormde snijwerktuigen en door hydraulische, elektrische of pneumatische gereedschappen. Hierbij behoren de zogenaamde ""strippers"", die gewoonlijk worden gebruikt voor de verwijdering van textiele of elastische bedekkingen.

Hiervoor is het nuttig, om het parket dwars op de legrichting in de diepte van het hout gesneden in te snijden. De afstanden van de insnijdingen zijn afhankelijk van de breedte van het gebruikte apparaat of mes. Zonder insnijdingen in de vlakken zal het apparaat blokkeren bij het verwijderen van grotere parketelementen. Nahevelen, zoals bij luchtaangedreven speerachtige apparaten is meestal niet mogelijk.

Kan ik een nieuwe (verwarmd) betonnen dekvloer afsluiten?

Een verlijming van bedekkingen rechtstreeks op een bestaande ruwe betonlaag is in het algemeen moeilijk. Er moeten eerst een aantal dingen verduidelijkt worden:

  • De betonvloer moet vrij van scheidende lagen zijn, zo nodig moet de vloer worden geschuurd, gefreesd of kogelgestraald.
  • Er moet, vooral met grond in contact komende constructies, voldoende isolatie beschikbaar zijn.
  • Bovendien moet een dampafscherming onder de kale betonvloer zijn, om nastotend vocht uit de ondergrond uit te sluiten.

Zonder adequate dampafscherming moet op nastotend vocht gerekend worden. In zo’n geval zijn ""alleen"" waterdamp remmende gronderingen niet geschikt en wordt het leggen sterk afgeraden. Met een overeenkomstige voldoende dampafscherming onder de betonconstructie is een aanbrengen van een waterdamp remmende grondering in principe mogelijk. Volgens de huidige kennis is een CM-waarde van 5% CM, echter veel te hoog.

In het algemeen wordt aanbevolen, pas vanaf slechts van 3,5% CM of beter 3% CM een dampafscherming aan te brengen. Bij een vloerverwarming moet 3, beter 2,5% CM aangehouden worden. Een betrouwbare test op restvocht is naar onze mening, slechts door middel van een grotere hoeveelheid proefmateriaal (gewoonlijk door kernboren) en een daaropvolgende Darr-meting mogelijk. Dit is vooral belangrijk, omdat een kale betonnen vloer jarenlang vocht kan afgeven. Bijzonder belangrijk is informatie bij het leggen van vochtgevoelige of dampdichte bedekkingen.

Kan ik massieve planken direct op een betonnen vloer lijmen?

De directe verlijming van vaste planken op een betonnen vloer is mogelijk, als het oppervlak van de betonnen vloer gelijk aan het oppervlak van een cement dekvloer. Anders moet het oppervlak door fresen (schuren werkt meestal niet optimaal), zuigen en/of gronderen voorbereid worden. Bij grotere oneffenheden moet vanzelfsprekend afgevlakt worden. Verder ook punt. 11. Kan ik een nieuwe (verwarmd) betonnen dekvloer afsluiten?, in acht nemen.

Is uw lijm giftig of gevaarlijk?

Bij deskundige toepassing zijn reactieve lijmmiddelen van de SMP-, SPU- series of de PUK-serie zowel voor de vloerlegger als voor de gebruiker veilig qua gezondheid. De producten bevatten slechts zeer weinig tot geen migratie geschikte bestanddelen zoals weekmakers en zijn uitgezonderd de PUK-serie vrij van kentekening.

Ze bevatten geen oplosmiddelen en zijn met de Emicode EC1RPlus van de Gemeenschap van Emissie gecontroleerde Legmaterialen(GEV) als zeer lage emissiearm gecertificeerd. Meer informatie is te vinden op de site van GEV onder www.emicode.de. Daarnaast is er een indeling in de GISCODE RS10 of RU1 (Gevaarlijke stoffen gerechtelijk classificatiesysteem van de Beroepsverenigingen voor veiligheid op het werk) aanwezig, die oplosmiddelvrije producten aangeeft. De beroepsverenigingen adviseren voor het verlijmen van parket o.a. RS10 en RU1 geclassificeerde lijmen als vervangende middelen voor sterk oplosmiddelhoudende lijmen.

Verder voldoen de genoemde producten aan de eisen voor het gebruik in woonvertrekken volgens het AgBB-schema (Commissie voor Gezondheid-gerelateerde Evaluatie van Bouwproducten) en zijn door het DIBT (Duits Instituut voor Bouwtechnologie) goedgekeurd.

  • How-to-Videos

    Nu bekijken: STAUF producten in het gebruik

STAUF producten Ontdek nu STAUF Produkte