Contact

Wij staan u graag terzijde, bel ons gewoon op.

Centrale+49 2739 301-0

Sales binnendienst+49 2739 301-140

Producttechniek+49 2739 301-160

Financiën en Controle+49 2739 301-130BG BAU - GISBAU - GISCODE voor leg­materialen

GISCODE zorgt voor transparantie bij ingrediënten

Legmaterialen, die worden gebruikt in de bouw, werken niet altijd zonder ingrediënten, waarbij u voor het gebruik ervan maatregelen ter bescherming van de gezondheid nodig heeft. Om de behandeling met voorstrijk vloerbedekking- en parketlijm, epoxyharsen en cementhoudende producten te vergemakkelijken, heeft de BG BAU (Beroepsvereniging) in samenwerking met het Technisch Comité voor Architecturele Lijmen (TKB), een vrijwillig classificatiesysteem (GISCODE) ontwikkeld . Dit bundelt informatie over mogelijke gevaren.

Classificatie in productgroepen

In GISCODE zijn alle producten met vergelijkbare gevaren voor gezondheid in verschillende groepen ingedeeld. Dit schept duidelijkheid en overzicht voor consumenten en gebruikers. Of passende beschermende maatregelen moeten worden genomen of bepaalde gedragsregels moeten worden gevolgd, wordt sneller zichtbaar door de GISCODE.

kentekening van producten STAUF

U vindt de GISCODE in de Technische Gegevensbladen en op de verpakking. De kentekening van de STAUF producten is te vinden op onze website op de productpagina's en in de overeenkomstige EG-veiligheidsinformatiebladen. Als u algemene informatie over gevaarlijke materialen in de bouw nodig heeft, neem een ​​kijkje op de website van GISBAU onder www.bgbau.de.

Daar vindt u alle branche regelgeving, ontwikkeld door de beroepsverenigingen. Brochures en instructies zijn hier ook te vinden.

GISCODE Logobeschrijving

 • GISCODE
  D 1

  Oplosmiddelvrije dispersie legmaterialen

 • GISCODE
  RE 20

  Epoxyharsproducten, sensibiliserende, volledig vaste, niet-sensibiliserende waterige verharder

 • GISCODE
  RE 30

  Epoxyharsproducten, sensibiliserend, volledig vast

 • GISCODE
  RS 10

  Legmaterialen, methoxysilaan houdend

 • GISCODE
  RU 1

  Oplosmiddelvrije polyurethaan legmaterialen

 • GISCODE
  CP 1

  Vulstof op basis van calciumsulfaat

 • GISCODE
  ZP 1

  Cementhoudende producten, chromaatarm

 • GISCODE
  S 1

  Sterk oplosmiddelhoudende legmaterialen, aromaat- en methanolvrij

 • GISCODE
  W 2+

  Water verdunbare oppervlak­behandelingsmiddel, oplosmiddelgehalte tot 5%, N-methyl­pyrrolidon­vrij

 • GISCODE
  W2DD+

  Waterslot met isocyanaathoudende verharder, oplosmiddelgehalte tot 5%; Vrij van N-methylpyrrolidon

 • GISCODE
  KH 1

  Sterk oplosmiddelhoudende olie hars afdichting, geurloos

 • GISCODE
  Ö 10+

  Oliën / wassen, oplosmiddelvrij, oximvrij

 • GISCODE
  Ö 40

  Oliën / wassen bevatten 5 tot 15% oplosmiddelen, gedearomatiseerd

 • GISCODE
  Ö 60

  Oliën/wassen, een hoog gehalte aan oplosmiddelen, geurloos

 • GISCODE
  G 2

  Sterk oplosmiddelhoudende basisafdichtingen en houtplamuur, gedearomatiseerd en laagkokend, 5 tot 15% oplosmiddel

 • GISCODE
  GE 10

  GE 10-emulsies/-dispersies - geen EUH210-reinigingsmiddelen, oplosmiddelen < 5%

 • GISCODE
  GG 20

  Grondreiniger, oplosmiddelhoudend zonder H-stoffen, niet gekenmerkt

 • GISCODE
  GU 50

  Onderhoudsreiniger, met oplosmiddelen, niet geëtiketteerd

 • How-to-Videos

  Nu bekijken: STAUF producten in het gebruik

STAUF producten Ontdek nu STAUF Produkte