Kontakt

[Translate to Polnisch:] Wir sind gerne für Sie da, rufen Sie uns einfach an.

Centrala+49 2739 301-0

Dział sprzedaży+49 2739 301-140 

Technika produktu+49 2739 301-160

Finanse+49 2739 301-130FAQ

Typowe pytania dotyczące techniki użytkowej STAUF

Czy przed przyklejeniem nowej okładziny muszę usunąć stary klej?

Ogólnie przy układaniu nowego parkietu lub elastycznych okładzin podłogowych trzeba oczyścić powierzchnię jastrychu z przywierających pozostałości kleju poprzedniej okładziny. Tylko w takim przypadku zapewnia się dostateczne przywieranie okładziny do podłoża. Dodatkowo pozostałości kleju na powierzchni jastrychu utrudniają wymaganą, niezbędną kontrolę podłoża.

W praktyce dawniej często do klejenia stosowano kleje zawierające rozpuszczalniki i kleje PUR nanoszone bezpośrednio na obciążane stare podłoża. Zwykle na pozostałościach okładziny lub kleju uzyskiwano dobrą przyczepność. Mimo wszystko te pozostałości kleju są jednak słabym punktem sklejenia, ponieważ ich wytrzymałość nie jest dostosowana do obciążeń parkietu (w szczególności w przypadku parkietu litego i desek litych). Pozostałości kleju z reguły nie mają odpowiedniej nośności, wobec czego obciążenia wywierane przez pracujące drewno oddzielają okładzinę od podłoża. 

Czy można przyklejać parkiet­ na suchy jastrych?

Zgodnie z danymi producenta, na suchy jastrych można przyklejać tylko parkiet mozaikowy z wzorem jodełkowym lub parkiet laminowany. Do klejenia na suchy jastrych na bazie gipsu nadają się wyłącznie kleje bezwodne. Oznacza to, że nie jest możliwe bezpośrednie przyklejanie klepki parkietowej lub parkietu przemysłowego.

Zgonie z naszymi doświadczeniami wytrzymałość powierzchniowa .  suchego jastrychu jest wystarczająca do klejenia parkietu. Problem może sprawiać jednak niewielka grubość jastrychu i związana z nią względnie niewielka wytrzymałość na zginanie. Jeżeli na jastrych ma zostać naklejony parkiet lity o niemal takiej samej grubości, ze względu na zwykłą pracę drewna, związaną ze zmianami klimatu w różnych porach roku, trzeba się liczyć z wybrzuszeniami całej podłogi.

Wytrzymałość podłoża na zginanie, a tym samym również wytrzymałość powierzchniową można istotnie poprawić poprzez dodatkowe przyklejenie i przykręcenie na suchy jastrych warstwy OSB lub płyty wiórowej. Umożliwi to układanie litego parkietu lub litej deski podłogowej.

Grubość przyklejanej płyty wiórowej dostosowuje się do grubości układanego parkietu. Płyty OSB mogą być nieco cieńsze przy tej samej wytrzymałości. Do klejenia podłogi w płytach do suchego jastrychu co do zasady zaleca się stosowanie kleju, zwykle stosowanego do przyklejania parkietu. Nie jest konieczne gruntowanie jastrychów prefabrykowanych. 

Czy kleje elastyczne są odpowiednie do przyklejania desek litych?

Do klejenia pełnopowierzchniowego zaleca się ogólnie stosowanie aktywnych, bezwodnych systemów klejowych. Optymalne są kleje poliuretanowe, 1- lub 2-składnikowe np. PUK-455 oraz PUK-445, ale można stosować klej SPU-570 znacząco zmniejszający zmiany wymiarów drewna przy zmianach klimatu. Niezbędna jest dostateczna wytrzymałość powierzchni jastrychu, ponieważ siły działające w podłodze z deski litej są wyższe niż np. w parkiecie laminowanym. Aby ograniczyć obciążenia podłoża, zaleca się stosowanie klejów o twardo-elastycznych właściwościach mechanicznych, np. SPU-460 lub SMP-950. Należy przy tym jednak zwrócić uwagę, że ze względu na nieco większą elastyczność spoiny klejowej, przy bardzo niekorzystnych warunkach klimatycznych, szczególnie w przypadku bardzo szerokich desek, mogą występować odkształcenia (wybrzuszenia) związane ze zmianami klimatu w różnych porach roku.

Czy parkiet lity można przyklejać na wylewkę asfaltową?

Ogólnie tak! Z uwagi na to, że wylewka asfaltowa jest podłożem termoplastycznym, niechłonnym i niebiegunowym, przy układaniu parkietu litego trzeba uwzględnić charakterystyczne właściwości: Zwykłe piaskowanie, zapewniające w przypadku wielu materiałów do układania odpowiednią przyczepność,.  musi być wykonane równomiernie i pełnopowierzchniowo. Ze względu na brak chłonności trzeba pamiętać, że podkłady i kleje dyspersyjne schną znacznie dłużej i że parkiet wchłania znacznie więcej wody niż zwykle, co może powodować odkształcenia i wyraźne odchylenia wymiaru.

W związku z tym, że wylewka asfaltowa jest materiałem termoplastycznym, może się odkształcać przy dużych obciążeniach punktowych. Ponadto, przy dużym pęcznieniu parkietu w wylewce mogą tworzyć się garby, szczególnie przy niewielkich grubościach warstwy.  Prócz ogólnych obowiązków kontroli według DIN 18356 oraz DIN 18560 należy przy układaniu parkietu na wylewce asfaltowej zwrócić uwagę na pewne szczególne właściwości. Przy przyklejaniu parkietu wylewka musi mieć odpowiednią odległość od ściany. Odstęp powinien wynosić przynajmniej 10 mm, przy dużych powierzchniach odpowiednio więcej.

Z reguły nowa wylewka asfaltowa jest gotowa do nakładania materiału i poza czyszczeniem (np. odkurzaniem) nie wymaga dodatkowego przygotowania. Ponadto projektant powinien odpowiednio dobrać grubość jastrychu i klasę wytrzymałości. Zgodnie z naszym doświadczeniem w kombinacji z deską litą 22 mm uzasadnione jest wykonanie warstwy wylewki o grubości min. 45 mm o klasie wytrzymałości IC15, a jeszcze lepiej IC10. 

Kiedy szybki jastrych cementowy jest gotowy do przykrycia okładziną (suchy)?

Jastrych o czasie schnięcia skróconym domieszkami jest konstrukcją specjalną w rozumieniu DIN 18560. Nie ma przy tym ogólnych wiążących wartości granicznych dla gotowości do układania (pozostała wilgotność). Tym samym zatwierdzenie wymagane jest ze strony producenta domieszki (pomiar CM), wykonawcy jastrychu, a jeszcze lepiej ze strony projektanta lub inwestora. Szczegółowe informacje dostępne są m. in. w prasie specjalistycznej i w ulotce BEB dotyczącej pomiarów CM.

Czy przed klejeniem klejami reakcyjnymi (serie PUK, SMP, SPU) muszę zagruntować podłoże?

Nie! Parkiet można przyklejać bezpośrednio na jastrych STAUF typu SMP / SPU i PUK. Wcześniej nie trzeba dodatkowo gruntować ani szpachlować tych powierzchni. Powyższe zezwolenie obowiązuje dla wszystkich prawidłowych (gotowych do układania podłóg) podłoży (m. in. nośne, stabilne, równe, czyste i suche), takich jak np. jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy (oba również przy stosowaniu ogrzewania podłogowego), płyty OSB lub V-100. Środki gruntujące dostępne dla naszych klejów PUK stosuje się opcjonalnie oraz na podłożach nieprzygotowanych do układania podłóg.

Czy mogę przyklejać okładziny elastyczne i tekstylne bezpośrednio na jastrych?

Generalnie jastrychu po montażu, ze względu na charakterystykę powierzchni, nie można porównać z wylewką wyrównującą. Przede wszystkim występują duże różnice w odniesieniu do chłonności, wytrzymałości i chropowatości (struktura ziarna)! Podczas klejenia, a przede wszystkim po przyklejeniu elastycznej okładziny najmniejsze zanieczyszczenia lub nierówności są widoczne na powierzchni okładziny, w związku z czym w materiałach wszystkich istotnych stowarzyszeń branżowych   zaleca się szpachlowanie przed ułożeniem elastycznych okładzin. Zazwyczaj zaleca się szpachlowanie raklą, co jest zgodne z aktualnym stanem wiedzy technicznej.

Wyciąg z popularnych ulotek: Ulotka TKB nr 8: „Przed układaniem okładzin tekstylnych lub elastycznych zawsze przeprowadzać szpachlowanie” i komentarz do normy DIN 18365 „Prace z zakresu układania podłóg”: „Podłoże (...) należy wygładzić masą szpachlową. „W przypadku dywanów, odpowiednio do formy spodniej strony wykładziny i sposobu późniejszego użytkowania mogą występować wyjątki, jednak również w tym przypadku zawsze zalecamy pełnopowierzchniowe szpachlowanie odpowiednią masą wyrównawczą.

Jak pozbyć się pozostałości kleju lub masy szpachlowej ze starego podłoża?

Ogólnie istnieje wiele rodzajów obróbki powierzchni, w trakcie której można ścierać różną ilość materiału. Dobór odpowiedniego procesu generalnie zależy od głębokości i wytrzymałości obrabianego materiału. Od szlifowania różnymi środkami szlifierskimi, od korundu przez miedź aż do diamentu, i różnymi narzędziami frezarskimi, stosuje się również różnego rodzaju urządzenia do piaskowania i śrutowania.

Często wystarczy zgrubne szlifowanie przy pomocy maszyn jednotarczowych, wyposażanych w różne ściernice. Zapraszamy do skorzystania ze szczegółowych porad producenta stosowanego urządzenia. Zasada, że niektórych starych materiałów nie można zeszlifowywać (ścierać) nie jest już aktualna. Zazwyczaj uzyskanie wymaganej wydajności ścierania jest możliwe po zastosowaniu odpowiedniego narzędzia.

W jaki sposób można usunąć parkiet przyklejony SMP lub SPU?

Z uwagi na to, że kleje elastyczne, pomimo mocnego połączenia z parkietem i podłożem, pozostają miękkie, zaleca się stosowanie technik, w których parkiet jest oddzielany poprzez „rozcięcie” spoiny klejowej. Do tego celu można wykorzystać ostry nóż wsuwany pod parkiet. W idealnym przypadku wykonuje się to maszynowo, z wykorzystaniem przyrządów tnących o specjalnym kształcie i narzędzi zasilanych hydraulicznie, elektrycznie lub pneumatycznie. Warto wspomnieć tu o tzw. „stripperach”, stosowanych zazwyczaj do zrywania wykładzin tekstylnych lub elastycznych.

W tym procesie najlepiej naciąć parkiet poprzecznie względem kierunku układania na głębokość drewna. Odległości nacięć zależą od szerokości stosowanego urządzenia lub noża. Bez nacięć w powierzchni urządzenie zablokowałoby się przy usuwaniu większych elementów parkietu. Dodatkowe heblowanie, jak w przypadku pneumatycznych urządzeń o kształcie lancy zazwyczaj nie jest możliwe.

W jaki sposób można usunąć parkiet przyklejony SMP lub SPU?

Z uwagi na to, że kleje elastyczne, pomimo mocnego połączenia z parkietem i podłożem, pozostają miękkie, zaleca się stosowanie technik, w których parkiet jest oddzielany poprzez „rozcięcie” spoiny klejowej. Do tego celu można wykorzystać ostry nóż wsuwany pod parkiet. W idealnym przypadku wykonuje się to maszynowo, z wykorzystaniem przyrządów tnących o specjalnym kształcie i narzędzi zasilanych hydraulicznie, elektrycznie lub pneumatycznie. Warto wspomnieć tu o tzw. „stripperach”, stosowanych zazwyczaj do zrywania wykładzin tekstylnych lub elastycznych.

W tym procesie najlepiej naciąć parkiet poprzecznie względem kierunku układania na głębokość drewna. Odległości nacięć zależą od szerokości stosowanego urządzenia lub noża. Bez nacięć w powierzchni urządzenie zablokowałoby się przy usuwaniu większych elementów parkietu. Dodatkowe heblowanie, jak w przypadku pneumatycznych urządzeń o kształcie lancy zazwyczaj nie jest możliwe.

Czy mogę zablokować nowy (ogrzewany) strop betonowy?

Klejenie okładzin bezpośrednio na istniejący strop z suchego betonu jest co do zasady trudne. Wcześniej trzeba ustalić kilka kwestii:

  • Na podłożu betonowym nie może być warstw oddzielających. W razie potrzeby należy oszlifować, wyfrezować lub wyśrutować podłoże.
  • Musi być zapewniona dostateczna izolacja, szczególnie w przypadku konstrukcji stykających się z gruntem.
  • Dodatkowo pod stropem betonowym musi być wykonana paroizolacja, aby wykluczyć możliwość przenikania wilgoci z podłoża.

Bez dostatecznej paroizolacji należy liczyć się z przebijaniem wilgoci. W takich przypadkach „tylko” zagruntowanie środkiem hamującym parę wodną nie jest dostateczne i dlatego stanowczo odradza się układanie podłogi. Przy zapewnieniu odpowiedniej, dostatecznej paroizolacji pod konstrukcją betonową zagruntowanie środkiem hamującym parę jest dopuszczalne. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej wartość CM w wys. 5% CM jest jednak wyraźnie zbyt wysoka.

Warstwę hamującą parę zaleca się nakładać dopiero od ok. 3,5 albo lepiej od 3% CM. Przy ogrzewaniu podłogowym należy odczekać do 3, a jeszcze lepiej do 2,5% CM. Miarodajną kontrolę pod kątem pozostałej wilgotności można naszym zdaniem przeprowadzić wyłącznie poprzez pobranie większej ilości próbek (z reguły przez odwierty) i następnie przeprowadzenie pomiaru Darr. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ surowy strop betonowy przez lata może oddawać wilgoć. Te informacje są szczególnie istotne przy układaniu okładzin wrażliwych na wilgoć lub okładzin paroszczelnych.

Czy mogę przykleić deski lite bezpośrednio na strop betonowy?

Bezpośrednie przyklejanie desek litych na strop betonowy jest możliwe kiedy powierzchnia stropu betonowego jest zbliżona do powierzchni jastrychu cementowego. W przeciwnym razie powierzchnię trzeba przygotować poprzez frezowanie, (szlifowanie z reguły nie daje optymalnych wyników), odkurzanie lub gruntowanie. Przy większych nierównościach trzeba oczywiście przeprowadzić szpachlowanie. Dalej tak samo jak w punkcie 11. Czy mogę zablokować nowy (ogrzewany) strop betonowy?

Czy Państwa klej jest toksyczny lub niebezpieczny?

Przy prawidłowym zastosowaniu kleje aktywne serii SMP, SPU lub PUK nie stwarzają zagrożeń zdrowotnych dla wykonawcy ani dla użytkownika. Produkty nie zawierają składników migrujących, takich jak zmiękczacze, lub zawierają ich bardzo niewiele i za wyjątkiem serii PUK nie wymagają oznakowania jako produkt niebezpieczny.

Produkty nie zawierają rozpuszczalników i są oznakowane kodem Emicode EC1RPlus towarzystwa kontroli emisji materiałów do układania podłóg (GEV) jako bardzo niskoemisyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie GEV pod adresem www.emicode.de. Dodatkowo klasyfikuje się je w GISCODE RS10 lub RU1 (wymagany przepisami prawa o substancjach niebezpiecznych system klasyfikacji stowarzyszeń branżowych zajmujących się BHP), jako produkty niezawierające rozpuszczalników. Do przyklejania parkietów organizacje branżowe zalecają stosowanie klejów sklasyfikowanych m. in. według RS10 i RU1 jako zastępników dla klejów zawierających rozpuszczalniki.

Ponadto wymienione produkty spełniają wymagania w zakresie stosowania w pomieszczeniach pobytowych według schematu AgBB (komisja oceny wpływu produktów budowlanych na zdrowie) i mają atest DIBT (niemieckiego instytutu techniki budowlanej).

  • How-to-Videos

    Zobacz: produkty STAUF w praktycznym zastosowaniu

STAUF produkty Odkryj teraz STAUF Produkte