Kontakt

[Translate to Polnisch:] Wir sind gerne für Sie da, rufen Sie uns einfach an.

Centrala+49 2739 301-0

Dział sprzedaży+49 2739 301-140 

Technika produktu+49 2739 301-160

Finanse+49 2739 301-130Certyfikacja

Certyfikowany system zarządzania jakością wg DIN EN ISO 9001

Dążymy do tego, by poprzez ciągłą kontrolę i usprawnienia stale zwiększać efektywność naszych wewnętrznych procesów. Ma to na celu zapewnienie i poprawę jakości produktów i usług, a w konsekwencji poziomu zadowolenia naszych klientów. Z tego względu w roku 2016 rozpoczęliśmy dostosowywanie naszego systemu zarządzania jakością do wymogów ISO 9001.
Najbardziej rozpowszechnioną normą, określającą wymogi dla systemów zarządzania jakością, jest DIN EN ISO 9001. Zgodność naszego systemu QM z wymaganiami ISO 9001 i zgodne z regulacjami zastosowanie systemu QM w naszych wewnętrznych procesach zostało potwierdzone 7 lutego 2018 przez TÜV, jako akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Czym jest ISO 9001?

ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) to światowe stowarzyszenie krajowych organizacji normalizacyjnych (organizacji członkowskich ISO). Istotny dla nas dokument (DIN EN ISO 9001) określa wymagania dla systemów zarządzania jakością: Ich wypełnienie ma na celu zapewnienie trwałej zdolności dostarczania produktów i usług, spełniających wymagania klienta oraz wymogi administracyjne.
W ramach zgodne z ISO 9001 systemu QM następuje stała kontrola i optymalizacja procesów, analiza szans i ryzyk i ich ocena.

Nasze cele i zalety certyfikacji ISO 9001

Certyfikowany wg ISO 9001 system zarządzania, jako baza organizacji i monitorowania procesów przedsiębiorstwa, skutecznie pomaga osiągać cele naszej działalności:

  • Utrzymanie samodzielności i niezależności przedsiębiorstwa rodzinnego
  • Sukces ekonomiczny i kontrolowany wzrost

Fundamentem sukcesu działalności są przy tym:

  • Rozwój ekologicznych, zrównoważonych produktów
  • Kompetentne doradztwo w zakresie indywidualnych wymagań klienta
  • Elastyczne opracowywanie zapytań klientów w rozsądnym terminie
  • Długotrwała współpraca oraz oparte na wzajemnym szacunku i otwartości kontakty z naszymi partnerami
  • Wypełnianie wymagań klientów, pracowników, administracji, dostawców, sąsiadów i działanie w interesie społecznym
  • How-to-Videos

    Zobacz: produkty STAUF w praktycznym zastosowaniu

STAUF produkty Odkryj teraz STAUF Produkte