Kontakt

[Translate to Polnisch:] Wir sind gerne für Sie da, rufen Sie uns einfach an.

Centrala+49 2739 301-0

Dział sprzedaży+49 2739 301-140 

Technika produktu+49 2739 301-160

Finanse+49 2739 301-130BG BAU-GISBAU-GISCODE do materiałów do układania podłóg

GISCODE zapewnia przejrzystość w kwestii składników

Materiały do układania podłóg stosowane w budownictwie nie zawsze mogą obyć się bez składników, przy stosowaniu których trzeba podjąć działania zmierzające do ochrony zdrowia. Aby ułatwić postępowanie z powłokami wstępnymi, klejami do okładzin podłogowych i parkietów, żywicami epoksydowymi i produktami zawierającymi cement, BG BAU (organizacja branżowa), razem z komisją techniczną ds. klejów budowlanych (TKB) opracowała dobrowolny system klasyfikacji (GISCODE). System ten łączy informacje o potencjalnych substancjach niebezpiecznych.

Podział na grupy produktów

W GISCODE wszystkie produkty o porównywalnym zagrożeniu dla zdrowia podzielone są na różne grupy. Zapewnia to przejrzystość i przegląd informacji dla użytkowników i wykonawców. GISCODE pozwala szybko stwierdzić, czy konieczne jest podjęcie odpowiednich środków ostrożności.

Oznakowanie produktów STAUF

GISCODE można znaleźć w ulotkach technicznych oraz na pojemnikach. Oznakowanie produktów STAUF można przejrzeć na naszej stronie internetowej, na poszczególnych stronach produktów i w odpowiednich kartach charakterystyki WE. Jeżeli potrzebują Państwo ogólnych informacji o substancjach niebezpiecznych w budownictwie, zapraszamy na stronę internetową GISBAU pod adresem: www.bgbau.de.

Można tam znaleźć wszelkie regulacje, opracowane przez organizację branżową. Można tam znaleźć również broszury i instrukcje postępowania.

Opis emblematów GISCODE

 • GISCODE
  D 1

  Materiały dyspersyjne do układania podłóg bez rozpuszczalników

 • GISCODE
  RE 20

  Produkty z żywicy epoksydowej, uczulający, całkowicie stały, nieuczulający wodny utwardzacz

 • GISCODE
  RE 30

  Produkty z żywicy epoksydowej, uczulające, całkowicie stałe

 • GISCODE
  RS 10

  Materiały do układania podłóg z metoksysilanem

 • GISCODE
  RU 1

  Materiały poliuretanowe do układania podłóg bez rozpuszczalników

 • GISCODE
  CP 1

  Masa szpachlowa na bazie siarczanu wapnia

 • GISCODE
  ZP 1

  Produkty zawierające cement, ubogie w chromian

 • GISCODE
  S 1

  Materiały do układania podłóg o dużej zawartości rozpuszczalników, bez związków aromatycznych i metanolu

 • GISCODE
  W 2+

  Wodorozcieńczalne środki do obróbki powierzchni, zawartość rozpuszczalników do 5%, bez n-metylopirolidonu

 • GISCODE
  W2DD+

  Uszczelnienie wodne z utwardzaczem zawierającym izocyjanian, zawartość rozpuszczalnika do 5%; Nie zawiera N-metylopirolidonu

 • GISCODE
  KH 1

  Powłoki olejowe zabezpieczające na bazie żywic syntetycznych z dużą zawartością rozpuszczalników, odaromatyzowane

 • GISCODE
  Ö 10+

  Oleje / woski, bez rozpuszczalników, bez oksymów

 • GISCODE
  Ö 40

  Oleje / woski zawierają od 5 do 15% odaromatyzowanych rozpuszczalników

 • GISCODE
  Ö 60

  Oleje / woski, o wysokiej zawartości rozpuszczalników, odaromatyzowane

 • GISCODE
  G 2

  Silnie rozpuszczalnikowe podstawowe uszczelnienia i szpachlówka do drewna, odaromatyzowane i niskowrzące, 5 do 15% rozpuszczalnika

 • GISCODE
  GE 10

  Emulsje / dyspersje – bez EUH210 środków powierzchniowo-czynnych, rozpuszczalniki < 5%

 • GISCODE
  GG 20

  Środek czyszczący do podkładu, zawierający rozpuszczalniki, bez związków wodorowych, nieoznakowany

 • GISCODE
  GU 50

  Środek czyszczący do konserwacji, zawierający rozpuszczalniki, nieoznaczony

 • How-to-Videos

  Zobacz: produkty STAUF w praktycznym zastosowaniu

STAUF produkty Odkryj teraz STAUF Produkte