Kontakt

[Translate to Polnisch:] Wir sind gerne für Sie da, rufen Sie uns einfach an.

Centrala+49 2739 301-0

Dział sprzedaży+49 2739 301-140 

Technika produktu+49 2739 301-160

Finanse+49 2739 301-130GEV EMICODE

Niskoemisyjne, pod ścisłą kontrolą

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze materiału do układania podłóg decydującą rolę odrywa dziś ochrona środowiska i   użytkowników. EMICODE® jest dla projektantów, użytkowników i wykonawców rzetelną skalą oceny i wyboru produktów. 

EMICODE® klasyfikuje niskoemisyjne materiały do układania z punktu widzenia higieny ekologicznej i higieny wnętrz. Produkty oznaczone znakiem EMICODE®, muszą spełniać rygorystyczne wymogi w zakresie wartości granicznych i muszą być poddawane permanentnej kontroli.

Nowoczesna technika układania

Zaufanie produktom wyróżnionym EMICODE® to bezpieczny wybór produktów do układania podłóg. Produkty te nie zawierają rozpuszczalników i są właściwym wyborem dla montażu okładzin podłogowych z punktu widzenia jakości powietrza w pomieszczeniu.

Nadawanie znaku kontrolnego zostało zainicjowane przez towarzystwo kontroli emisji materiałów do układania (GEV), założone w roku 1997 przez wiodące przedsiębiorstwa niemieckiego przemysłu klejowego.

Klasyfikacje

EMICODE® dzieli materiały do układania podłóg według charakterystyki emisyjnej na cztery klasy:

  • EMICODE EC 1 plus: „bardzo niskoemisyjne”
  • EMICODE EC 1: „bardzo niskoemisyjne”
  • EMICODE EC 2: „niskoemisyjne”

Z uwagi na brak jednoznacznej definicji pojęcia „niskoemisyjny” tylko EMICODE® może być wiążącą podstawą dla oceny i wyboru materiałów do układania, ponieważ oznaczenia klas definiuje się na podstawie rygorystycznych wartości granicznych.

Materiały do układania podłóg, oznaczone znakiem GEV EMICODE EC1 jako "bardzo niskoemisyjne", zapewniają maksymalną ochroną przed obciążeniami powietrza w pomieszczeniu. W przypadku asortymentu STAUF tak sklasyfikowanych jest około 85% produktów. To dowód, że zdrowe mieszkanie i łatwość obróbki są dla nas decydującymi kryteriami optymalizacji produktów STAUF.

Więcej informacji: www.emicode.com

  • How-to-Videos

    Zobacz: produkty STAUF w praktycznym zastosowaniu

STAUF produkty Odkryj teraz STAUF Produkte