Kontakt

[Translate to Polnisch:] Wir sind gerne für Sie da, rufen Sie uns einfach an.

Centrala+49 2739 301-0

Dział sprzedaży+49 2739 301-140 

Technika produktu+49 2739 301-160

Finanse+49 2739 301-130Rozporządzenie o substancjach niebezpiecznych

Stawiamy na uznawane zastępniki

Podsumowanie regulacji, których należy przestrzegać w odniesieniu do higieny i medycyny pracy przy stosowaniu rozpuszczalników i substancji niebezpiecznych można znaleźć w regułach technicznych dla substancji niebezpiecznych (TRGS). Reguły te zawierają wytyczne do stosowania zastępników i procesów zastępczych względem substancji o dużej zawartości rozpuszczalnikow.

Powłoki wstępne i kleje do parkietów i innych okładzin podłogowych są uwzględniane w regulacjach technicznych. TRGS 610 dzieli substancje według zawartości rozpuszczalników na cztery kategorie:

  • Bez rozpuszczalników: od 0 do 0,5% rozpuszczalników
  • o niewielkiej zawartości rozpuszczalników: do 5% rozpuszczalnika
  • zawierające rozpuszczalniki: od 5 do 10% rozpuszczalnika
  • O dużej zawartości rozpuszczalników: ponad 10% rozpuszczalnika

Stosowane są przy przetwarzaniu powłok wstępnych i klejów o dużej zawartości rozpuszczalników, jeżeli przekraczane są wartości graniczne dla stanowiska pracy według TRGS 610. Aby uniknąć uwalniania się zbyt dużych stężeń materiałów płynnych, łatwo ulatniających się i organicznych, materiały o dużej zawartości rozpuszczalnika należy zastępować w oparciu o TRGS 610. 

Uznawane zastępniki

Alternatywnie mogą być stosowane materiały, roztwory lub produkty stwarzające niewielkie ryzyko dla zdrowia. Do tej grupy należą kleje dyspersyjne niezawierające rozpuszczalników, oznakowane za pomocą GISCODE D 1, kleje SMP (GISCODE RS 10) lub niezawierające rozpuszczalników kleje PU (GISCODE RU 0,5 i RU 1).

Brak silnych rozpuszczalników w produktach STAUF

STAUF unika dla wszystkich produktów atestowanych przez nadzór budowlany łatwo ulatniających się rozpuszczalników, stosując w ich miejsce uznawane zamienniki. Nasze produkty oznakowane są odpowiednim kodem GISCODE.

Więcej informacji:
           
Ustawa o substancjach chemicznych (ChemG) 
Reguły techniczne dla substancji niebezpiecznych TRGS 610 (TRGS 610)

  • How-to-Videos

    Zobacz: produkty STAUF w praktycznym zastosowaniu

STAUF produkty Odkryj teraz STAUF Produkte